Instalace a správa datových sítí

       

Podle potřeb a požadavků zákazníků provádím instalace a zprovoznění datových rozvodů a sítí včetně všech s touto činností spojených mechanických a stavebních prací. Na místě instalace společně s klientem navrhnu technické řešení odpovídající struktuře a vytížení datové sítě s ohledem na patřičnou rezervu pro budoucí konektivitu dalších LAN zařízení. Nedílnou součástí předání instalace je i proměření a technická dokumentace. Nabízím i servis a rozšíření stávajících sítí, identifikaci a odstranění závad jak na pasivních prvcích ( kabelech ), tak i na aktivních zařízeních ( switche, routery, AP, wifi , ... )


Aktivní síťové prvky osazuji do kompaktních datových rozvaděčů - preferuji RACK skříně montážního standardu 19". Vnitřní prostor rozvaděčů navrhuji s patřičnou rezervou pro  instalaci a rozšíření s ohledem na možnost navýšení síťové konektivity a další prvky. Datové rozvody provádím v kategorii CAT 5 ( která je pro naprostou většinu požadavků LAN sítí vyhovující ). Pokud instalovaná technika a technologie vyžadují rychlost konektivity 1GB, realizuji tyto instalace v normě CAT 6. Vždy je důležitým kritériem požadovaný poměr výkon / cena. Veškeré LAN prvky označuji odpovídajícími štítky s popisem v souladu s technickou dokumentaci skutečné topologie datové sítě.


 
      

Důležitou součástí datových sítí jsou i Wifi zařízení. Před instalací těchto bezdrátových prvků vždy provedu scan místních radiových sítí a nově instalované zařízení konfiguruji s patřičnou selektivitou vzhledem k okolním wifi sítím. Zabezpečení přístupu, silné heslo, případně konektivita prostřednictvím "mac" filtrace je samozřejmostí. Pořebný výkon a dosah Wifi stanovím podle výsledků místního měření a požadavků zákazníka a na základě toho dodám patřičné Wifi AP či router.Kontakt

Ing. Radek Herman
Malá Česká 1248, 664 34 Kuřim
606308855
69663211
DIČ CZ6406231546